واحدهای اجاره ای

واحدهای اجاره ای

واحدهای اجاره ای

واحدهای اجاره ای

واحد های اجاره ای مجتمع مسکونی پزشکان به شرح زیر می باشند:

واحد با مساحت 175 متر دارای 3 اتاق خواب

واحد با مساحت 212 متر دارای 3 اتاق خواب

واحد با مساحت 220 متر دارای 4 اتاق خواب

واحد با مساحت 223 و 224 متر دارای 4 اتاق خواب

جهت اطلاعات بیش تر بین ساعت 9 الی 14 با تلفن دفتر مدیریت مجتمع تماس حاصل فرمایید

تلفن تماس: 32638474-031