سالن بازی و سرگرمی

سالن بازی و سرگرمی مجتمع مسکونی پزشکان مشتاق واقع در طبقه همکف بلوک شش و دارای دو ورودی جنوبی و شمالی می باشد.

این سالن دارای دو بخش، بخش اول سالن بازی های پر تحرک شامل ایرهاکی، پینگ پنگ و فوتبال دستی و بخش دوم سالن بازی های فکری و بخش خردسالان می باشد.